header
Win-Win Computerproject
Computers voor het goede doel
E-Mail Ons:
voorbeeld@example.com

Over het Win-Win Project

Het Win-Win computerproject richt zich op het leveren van functionele basiscomputers aan goede doelen en personen die zich geen PC kunnen veroorloven. Aangezien het steeds belangrijker wordt om op het Internet te kunnen voor nieuws, bankzaken en zelfs het werk, knappen wij oude of defecte computers op en geven wij ze aan instanties waaronder het Leger Des heils.

PC